ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לענין "צים"

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים