ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לסיכום הדיון בענין חברת ים המלח

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים