ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לענין רשות הפיתוח

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים