ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לסיכום הדיון בענין הייבוא והייצוא

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים