ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לנסוח מסקנות בשאלת העבריינות בין הנוער הלומד

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים