ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לסיכום בעיות בתי-הספר התיכוניים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים