ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לעניני המיסיון

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים