ועדה של הכנסת ה-3

ועדה משותפת לחוק לתיקון פקודת העבריינים הצעירים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים