ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לניסוח המסקנות בקשר למפעל הסטיפנדיות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים