ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לענין בתי הקולנוע

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים