ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לנוסח חדש לפקודת השטרות, המכס והבלו

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים