ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לחוק עזרה משפטית למדינות זרות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים