ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לקביעת נוסח חדש לפקודת השטרות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים