ועדה של הכנסת ה-3

ועדה משותפת לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים