ועדה של הכנסת ה-3

ועדה משותפת לחוק למניעת בגידה וריגול

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים