ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לחוק הרשויות המקומיות (הקנית רכוש ציבורי)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים