ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לחינוך גופני

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים