ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לסדורם של ילדים מפגרים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים