ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לקצבת בטוח לזקנים מקרים סוציאלים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים