ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לעניין ראש העין

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים