ועדה של הכנסת ה-3

ועדה משותפת לעניין רמלה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים