ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לבירור הצעה לסה"י של ח"כ רוקח "התועלת במכרזים למשרות ממשלתיות"

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים