ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לחוק משפחות חיילים שניספו במערכה (תגמולים ושיקום)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים