ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לחוק שירות מלואים (תגמולים) (תיקון) תשי"ח - 1958

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים