ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לענין אדריכלי גנים

קוד המקור של הנתונים