ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום- תשלומי חובה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים