ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה בענין תקנות ההגנה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים