ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לענין שכר דירה בבתי-עסק של רשות הפיתוח

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים