ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לחוק גימלאות לשופטים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים