ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לחוק לתיקון פקודת האפטרופוס הכללי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים