ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לחוק בלו על הדלק

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים