ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה להצעת חוק מס-הכנסה (תוספת פחת על נכסים עסקיים) (תיקון) תשי"ט - 1959

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים