ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לעניני חוק הארנונה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים