ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה להסדר בעיית הפיצויים לנזקי עקיפין בישובי הספר

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים