ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לתקנות בדבר פטור ממס הכנסה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים