ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לענין כשרות ב"אל-על"

קוד המקור של הנתונים