ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לאגרות ודמי רשיונות שונים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים