ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לשאלת הסוכנים והטיפול בקניות במסגרת השילומים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים