ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לחוק מס הכנסה

קוד המקור של הנתונים