ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה בהצעה לסדר היום בחוק לתיקון נכסי נפקדים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים