ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה בראשות יוסף אפרתי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים