ועדה של הכנסת ה-3

תקציב משרד החינוך לשנת 1958/9

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים