ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה משותפת לענין קידום הנבחרת הלאומית לכדורגל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים