ועדה של הכנסת ה-3

המצב במפעל הנחושת בתמנע

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים