ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לחוק מבקר המדינה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים