ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לענין עובדי המנדט לשעבר

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים