ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לחוק הארנונה לפיצוי נזקי מלחמה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים