ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לבירור שאלות דחופות של המשק לרגל מצב החירום

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים