ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לעניני חשמל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים