ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה למצב בתעשיית הטכסטיל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים